Page 1 - EY-VG_Aralik_2019_v4
P. 1

ISSN: 2148-4686

       Vergide Gündem
       Tax Agenda       Aralık / December 2019
     Uluslararası vergi hukukunda hibrit finansal
     araçlar sorunu
     Mesut Karadağ
     E-sporcuların vergilendirilmesi
     Tamer Türkyılmaz

     Özel maliyet bedellerinin itfasında “azalan
     bakiyeler usulüyle amortisman” yöntemi
     uygulanıp uygulanamayacağı üzerine bir
     değerlendirme

     Av. Fatma Berna Alkan
     English translation

     Alumni Söyleşileri "Nükhet Erkekel Irmak"

     Çalışma Hayatında Gündem
     Dr. Hakkı Demirci
     Dünyadan Vergi Haberleri
     Elif Karaca

     Sirküler indeks

     Vergi takvimi

     Pratik bilgiler
     Practical information
   1   2   3   4   5   6