Page 1 - EY-VG_Kasim_2019_v3
P. 1

ISSN: 2148-4686

       Vergide Gündem
       Tax Agenda       Kasım / November 2019
     Vergi paketi = Yeni vergiler ve vergi artışları
     Abdulkadir Kahraman
     Limited şirketten tahsil edilemeyen vergi
     borçlarının ortaklardan tahsili için öncelikle
     kanuni temsilcinin takibi şart değil
     Serkan Başyurt
     English translation

     Alumni Söyleşileri "Şeyda Oltulu"

     Gümrükte Gündem
     Sercan Bahadır

     Çalışma Hayatında Gündem
     Dr. Hakkı Demirci
     Dünyadan Vergi Haberleri
     Elif Karaca

     Sirküler indeks

     Vergi takvimi

     Pratik bilgiler
     Practical information
   1   2   3   4   5   6