Page 1 - EY-VG_Aralık_2021_v3
P. 1

ISSN: 2148-4686

       Vergide Gündem
       Tax Agenda       Aralık / December 2021     Vergi usulde neler değişiyor?
     M. Fatih Köprü

     Toplu ve anonim ülke bazlı raporlama
     istatistiklerinde sınırlamalar
     M. Akif Tunç - Özge Kamci

     English Translation

     Gümrükte Gündem
     Sercan Bahadır

     Çalışma Hayatında Gündem
     Dr. Hakkı Demirci
     Seçilmiş Yargı Kararları ve Muktezalar

     Sirküler İndeks

     Vergi Takvimi

     Pratik Bilgiler

     Practical Information
   1   2   3   4   5   6